Date Event Location
The Pearl Big Band The Pearl, Shanghai The Pearl, Shanghai
The Pearl Big Band The Pearl, Shanghai The Pearl, Shanghai
(TBA) Heyday Vintage Jazz Lounge, Shanghai, CN Heyday Vintage Jazz Lounge, Shanghai, CN
(TBA) Heyday Vintage Jazz Lounge, Shanghai, CN Heyday Vintage Jazz Lounge, Shanghai, CN
(TBA) Heyday Vintage Jazz Lounge, Shanghai, CN Heyday Vintage Jazz Lounge, Shanghai, CN
(TBA) Heyday Vintage Jazz Lounge, Shanghai, CN Heyday Vintage Jazz Lounge, Shanghai, CN
(TBA) Heyday Vintage Jazz Lounge, Shanghai, CN Heyday Vintage Jazz Lounge, Shanghai, CN
(TBA) Heyday Vintage Jazz Lounge, Shanghai, CN Heyday Vintage Jazz Lounge, Shanghai, CN
(TBA) Heyday Vintage Jazz Lounge, Shanghai, CN Heyday Vintage Jazz Lounge, Shanghai, CN
(TBA) Heyday Vintage Jazz Lounge, Shanghai, CN Heyday Vintage Jazz Lounge, Shanghai, CN
(TBA) Heyday Vintage Jazz Lounge, Shanghai, CN Heyday Vintage Jazz Lounge, Shanghai, CN
(TBA) Heyday Vintage Jazz Lounge, Shanghai, CN Heyday Vintage Jazz Lounge, Shanghai, CN
(TBA) Heyday Vintage Jazz Lounge, Shanghai, CN Heyday Vintage Jazz Lounge, Shanghai, CN
(Clinics/Workshops for 9 Beats China) Nanjing, Jiangsu Nanjing, Jiangsu
(Clinics/Workshops for 9 Beats China) Nanjing, Jiangsu Nanjing, Jiangsu
(Clinics/Workshops for 9 Beats China) Nanjing, Jiangsu Nanjing, Jiangsu
(TBA) Heyday Vintage Jazz Lounge, Shanghai, CN Heyday Vintage Jazz Lounge, Shanghai, CN